ฮวงจุ้ยห้องครัว : ฮวงจุ้ยพลังธรรมชาติ

Fengshui.herb108.com
ฮวงจุ้ยห้องครัว : ฮวงจุ้ยพลังธรรมชาติ


เคล็ดฮวงจุ้ย ที่พบได้ทั่วไปฮวงจุ้ย ห้องครัว สำหรับบ้าน ที่อยู่อาศัย

 • ห้ามทำราวตากผ้าผ่านเตาไฟ จะเป็นอัปมงคล
 • ประตูตรงกันหลายบาน ตรงกับเตา ทำให้ร้อนเงิน มีปากเสียง ไม่ดี
 • เครื่องซักผ้าตรงกับเตาไม่ดี
 • ห้องครัวถ้ามีขื่อพาดอยู่ ไม่ดีจะเจ็บป่วย ยากจน
 • ห้องครัวห้ามอยู่ติดกับห้องนอน ถ้าจำเป็นจะตั้องกั้นผนังห้องครัวและห้องนอนอย่าให่มีอากาศเข้าถึงกันได้
 • เตาตรงกับประตู เท่ากับชักนำเพื่อนเข้ามากิน แล้วก็จากไป แต่ตัวเราจะจนลง ไม่ดี
 • เตาแก๊สห้ามตั้งติดกับก๊อกน้ำหรืออ่างล้างชาม ไม่ดี
 • การตั้งเตาควรหันที่ปิดเปิดให้ถูกโฉลกและเป็นมงคลกับเจ้าบ้าน
 • หัวเตาแก๊สควรมี 3, 5, 7 เตาดีที่สุด
 • ไม่ควรสร้างเตาไฟเล็งไปที่ประตู
 • ไม่ควรวางเตาไว้บนท่อระบายน้ำหรือท่อ น้ำประปา
 • ด้านหลังเตาแก๊สห้ามมีบ่อน้ำ
 • ด้านหลังเตาอย่าให้ห่างผนังมากเกินไป
 • ครัวเตาไฟไม่ควรจัดไว้หน้าบ้าน จะไม่มีทรัพย์สินเก็บ
 • ตัวเตาในบ้านอย่าให้คนนอกบ้านเห็นจะไม่เหลือเงินเก็บ
 • การตั้งเตาอย่าใกล้สระน้ำ หรือน้ำประปา
 • หน้าเตาไฟหันไปสู่ทิศตะวันออก หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ดี เป็นมงคล แต่ถ้าจะให้ดีต้องถูกรหัสราศีทิศของเจ้าของ บ้านด้วย
 • ไม่ควรสร้างเตาในทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้าน แต่ควรหันหัวเตาให้ถูกโฉลกรหัสราศีของเจ้าของบ้าน
 • ท่อน้ำอยู่ใต้เตาไม่ดี เพราะน้ำกับไฟเป็นศัตรูกัน
 • ร้านค้าควรตั้งเตาให้ถูกรหัสราศีของเจ้าของร้านค้า

ความสำคัญ


ฮวงจุ้ย ห้องครัว เป็นหนึ่งในสามสิ่งที่ซินแสจำนวนมากให้ความสำคัญ คือ ประตู เตา เตียง ซึ่งเตาก็คือเรื่องในห้องครัวนั่นเอง

คำอธิบาย และ การจัดฮวงจุ้ย


ตามหลักการที่ถูกต้อง คือ การทำให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น เป็นสิ่งที่ดีกว่าการแก้ไข

อ้างอิง http://www.fengshuiinter.com/node/133


อ่านต่อ