บ้านเหล็ก

Bloggang
บ้านเหล็ก


ดูบ้านแบบธรรมชาติกันมามากแล้ว มาดูบ้านแบบไม่ธรรมชาติกันบ้าง


แนวทางการออกแบบนั้นเป็นทรง freeform ถ้าทำสีผิวภายนอกสวยๆ ก็เข้ากับธรรมชาติได้ดีแต่วิธีการสร้างนั้น ตรงกันข้ามกับบ้านธรรมชาติ โดยสิ้นเชิง

การใช้วัสดุ ก็ผลิตโดยกระบวนการทางอุตสาหกรรมการออกแบบ ต้องพิถีพิถัน กันเป็นพิเศษถ้าไม่ใช้การคำนวณเขียนแบบ ที่อาศัยคอมพิวเตอร์ช่วย
ในการย่นเวลาแล้วก็ต้องใช้สถาปนิก มือฉกาจ ด้วยอัจฉริยะภาพทางศิลปะในการออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง
การก่อสร้าง ก็ใช้เทคนิค วิธีการที่ พิเศษ ยุ่งยากการใช้เหล็กแผ่นมาดัด มาตีโค้งนั้น มันขัดกับคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้าง ทำให้เสียเวลา ยาก และสิ้นเปลืองแรงงานอย่างมากค่าใช้จ่ายรวมนั้น คงสร้างบ้านธรรมดาได้หลายหลังถึงแม้งานจะออกมาสวยงาม โดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สูงมากแต่ไม่ใช่จะทำกันง่ายๆ เป็นงาน masterpiece ที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้ง
และเป็นงานที่ไม่ล้าสมัย เหมือนงานศิลปสวยๆผมอยากจะเรียกว่าเป็น "ประติมากรรมที่อยู่อาศัยได้" ด้วยซ้ำ

ดูไว้เป็นความรู้ และเปรียบเทียบกับบ้านแบบธรรมชาติเพราะมันแตกต่าง ชัดเจนดีครับ

อ่านต่อ