ส ว น ที่ เ ป็ น ม า ก ก ว่ า ส ว น

Nature-delight
ส ว น ที่ เ ป็ น ม า ก ก ว่ า ส ว น - ตกแต่งบ้าน - สวนสวย - ไอเดีย - จัดสวน


แนวคิดการจัดพื้นที่ในสวนให้เป็นมากกว่าสวนนี้ เป็นแนวคิดการเชื่อมต่อพื้นที่การใช้งานระหว่างสวนกับบ้าน และขยาย พื้นที่การใช้งานจากภายในบ้านออกไปสู่พื้นที่ในสวน

มุมพักผ่อนในสวนริมธารของบ้านสไตล์
Thai country แห่งหนึ่ง ..อ่านต่อ