ศิลปจากท่อระบายน้ำฝน

Travelaround นานา สาระ๑๐๐๐
ศิลปจากท่อระบายน้ำฝน - ตกแต่งบ้าน - ไอเดีย - ตึก - อาคาร - ท่อระบายน้ำ


เรื่องของคน แต่ละคนความชอบ และรสนิยมมันสอนกันไม่ได้การเรียนรู้ แม้จะมีอยู่เสมอตลอดชีวิต... แต่ความคิด และการกระทำ มันก็ห้ามกันไม่ได้ ใครชอบแบบไหน เขาก็ทำอย่างนั้นเป็นสิทธิ การแสดงออกและการดำเนินชีวิตของแต่ละคนแบบที่ว่า ทางใคร ทางมัน !

อ่านต่อ