บ้านทรงเมดิเตอร์เรเนียน

Thaihomemaster
บ้านทรงเมดิเตอร์เรเนียน - บ้าน


บ้านสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน (Mediteranean) คำว่าเมดิเตอร์เรเนียนย่อมบ่งบอกถึงที่มา ของบ้านสไตล์นี้ ซึ่งก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นรูปทรงที่ถือกำเนิดมาจากบ้านเมืองทางแถบทะเล เมดิเตอร์เรเนียน หรือยุโรปตอนใต้นั่นเองกลุ่มประเทศในแถบนี้ที่สำคัญได้แก่ อิตาลี สเปน กรีซ ฝรั่งเศสตอนใต้ ตุรกีบางส่วน อียิปต์ ตอนเหนือ แอลจีเรีย บ้านเรือนที่ตั้งอยู่ในประเทศเหล่านี้ต่างก็มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ คล้ายคลึงกันอย่างหนึ่ง คือความสุขสดใสในการให้บ้านเรือนต้อนรับแสงอาทิตย์ นับตั้งแต่ส่วน ชานเทอร์เรซ ส่วนแสดงละครกลางแจ้งหรือ amphitheatre ในประเทศกรีซ นอกจากนี้บ้าน เรือนในเกาะบางเกาะของกรีซยังทาสีขาวทั้งหมดเพื่อสะท้อนความสว่างไสวของแสงอาทิตย์นั่น เอง อาณาจักรโรมันและอียิปต์ก็เช่นเดียวกัน

         ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน มีลักษณะเช่นเดียวกับเขตอบอุ่น คือมี 4 ฤดูกาล คือ ใบไม้ผลิ ร้อน ใบไม้ร่วงและหนาว ในฤดูร้อนอากาศจะอบอุ่นอุดมไปด้วยแสงแดด บ้านเรือนในสเปนมักมีกำแพงหนาและช่องหน้าต่างน้อย เพื่อหลบเลี่ยงแสงแดดอันร้อนแรง และภายในมีคอร์ตตรงกลาง โดยตัวบ้านโอบล้อมอยู่ทั้งสี่ด้าน

         บ้านในแถบเมดิเตอร์เรเนียนจัดได้ว่าเป็นต้นแบบของบ้านแบบที่มีคอร์ตตรง กลาง ทั้งนี้ผนังบ้านที่มีความหนาและมีช่องหนาต่างน้อย จะช่วยป้องกันความร้อนแรงของแสงอาทิตย์ไว้ ส่วนภายในบ้านจะร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ที่ปลูกไว้ที่คอร์ตกลางทำให้บ้านเย็นสบาย ลักษณะบ้านเช่นนี้เป็นแบบพื้นถิ่นที่เกิดขึ้นในประเทศแถบ เมดิเตอร์เรเนียนซี่งได้แก่ ประเทศสเปน เป็นต้น

         อ่านมาถึงตรงนี้ หลายท่านคงจะแปลกใจว่าไม่เห็นเหมือนบ้านสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่เราเคยรู้จักกันทั่วไปเลย ???

         เหตุผลก็คือว่า บ้านสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่หลายๆ ท่านรู้จักกันมักจะเป็นสไตล์ที่ปรากฏอยู่ในสหรัฐฯ เนื่องจากในช่วงเวลาตั้งแต่ ค.ศ.1890 เรื่อยมาจนถึงประมาณ ค.ศ.1955 ชาวสหรัฐฯที่มีเชื้อสายมาจากดินแดนในแถบเมดิเตอร์เรเนียน อาทิเช่น อิตาเลียน สเปน และฝรั่งเศส ที่มาตั้งถิ่นฐานในสหรัฐฯ ได้สร้างบ้านเรือนในแบบที่ตนถนัด โดยประยุกต์ให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศและสังคมในแถบพื้นที่ที่ตนอยู่ พัฒนาการของรูปทรงของบ้านจึงได้เกิดมีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเรือนในแถบรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งมีภูมิอากาศที่คล้ายคลึงกับทางแถบเมดิเตอร์เรเนียน และเป็นดินแดนที่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากสเปนเป็นส่วนใหญ่ โดยซึมซับเข้าอยู่ในกลุ่มชนพื้นถิ่นแถบนี้มาช้านานแล้ว

         ในฉบับหน้า เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับรูปทรงของบ้านในสไตล์ เมดิเตอร์เรเนียน ซึ่ง มีการแตกแขนงออกไปเป็นรูปแบบที่สวยงามหลายรูปทรงด้วยกัน พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

กลุ่มประเทศทางยุโรปตอนใต้ ซึ่งตั้งอยู่แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นดินแดนที่มีเสน่ห์สวยงาม เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่อยู่ในเขตอบอุ่นทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารสมบูรณ์ อุดมไปด้วย ข้าวสาลี ผักและผลไม้ต่างๆ รวมทั้งองุ่นพันธุ์เลิศซึ่งได้กลายเป็นสินค้าส่งออกที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล้าองุ่น และไวน์รสเยี่ยม

         ดินแดนเมดิเตอร์เรเนียนตั้งอยู่ที่ระหว่างละติจูด 35-47 องศาเหนือ มีพื้นที่ครอบคลุมประเทศสเปน อิตาลี กรีซ โปรตุเกส ซานมารีโน นครรัฐวาติกัน มอลต้า แอลเบเนีย บอสเนีย-เฮอร์ซาโกวีนา โครเอเซีย มาซิโดเนีย สโลวีเนีย และยูโกสลาเวีย

         ประเทศในกลุ่มเมดิเตอร์เรเนียนที่ได้แผ่ขยายอารยธรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและงานสถาปัตยกรรมไปสู่ดินแดนอื่นๆ นี้ได้แก่ อิตาลี กรีซ สเปน และโปรตุเกส บ้านเรือนในแถบนี้มีรูปแบบที่สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศและวัสดุในท้องถิ่น รวมถึงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี จนได้ชื่อว่า "บ้านสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน"

 


อ่านต่อใส่ความเห็น
  ซ่อนความคิดเห็น
ชื่อเล่น:
รหัสผ่าน:
  Remember me on this computer

ชื่อเรื่อง:
ส่งคำตอบเกี่ยวกับความเห็นของฉันมาที่อีเมล์
ส่งความเห็นใหม่เกี่ยวกับบทความนี้ให้ฉันทางอีเมล์