Kuće od celog drveta

sijalica.com
Kuće od celog drveta


Nova filozofija građevinarstva
Kuće od celog drveta

Prema podacima laboratorije "Forest Products", celo, neposečeno drvo može da izdrži 50% više težine od najvećeg debla napravljenog od istog drveta. Koristeći ovaj podatak, firma "Whole Tree Architecture" (WTA) se posvetila izgradnji pri kojoj koriste celo stablo - rezultat projekta su prelepe kuće od lokalnog materijala.

Kuće od celog drveta

Ne treba mešati WTA kuće sa tradicionalnim drvenim kolibama - gradnja sa celim drvetom je održiva i jeftinija graditeljska filozofija koju je Roald Gunderson usavršavao u poslednjih 16 godina. U procesu koji je koliko građevinska tehnika, toliko i održavanje šuma, Gunderson koristi samo lokalna stabla manjeg prečnika - do 25cm - reč je o već postojećem drvetu na zemljištu klijenata, ili o većem stablu koje je palo od vetra ili bolesti. Drveće koje se koristi se bira ne samo na osnovu strukturalne čvrstine ili estetskih razloga, već se u obzir uzima i gustina šume, kao i brzina rasta te vrste drveta - nema obrađivanja drveta u pilani niti transporta. 
Koristi od ovakvog načina gradnje su i ekonomski i ekološki.

Kuće od celog drveta

Prema rečima ljudi iz WTA, "gradnjom baziranom na celom drvetu ulaže se više u lokalne poslove i materijale nego kod uobičajene gradnje, a istovremeno se promoviše zdravo korišćenje šume i lokalne populacije drveta". Gundersonova filozofija je holistička - svaki deo projekta (dizajn, inženjering, gradnja i zanatstvo) se posmatra u svetlu lokalne ekonomije i ekologije.

Kuće od celog drveta

Izvor


Article viewed 7809 times