Umetnost postavljanja slika

Enterijer.rs
Umetnost postavljanja slika


Svi imamo bar jednu sliku ili grafiku koju bi zakačili na zid, ali često i strepimo da li ćemo to uraditi pogrešno. Ipak, u odnosu na nekadašnje zakonitosti uređenja, danas se lista grešaka drastično smanjila dajući nam više slobode u ispoljavanju ličnog ukusa i estetske vizije.Nekada su slike isključivo postavljane u istoj ravni, prateći gornju ili donju liniju slika, kao i prateći centralnu tačku. Danas se slike mogu grupisati na razne načine, formirajući tako oblik kvadrata, pravougaonika, kruga ili nedefinisane forme koja i bez nekog očiglednog reda izgleda savršeno ukomponovano..Ono na šta treba obratiti pažnju, jeste visina na kojoj je slika postavljena  i proporcija u odnosu na površinu gde se nalazi. Slika treba biti u visini očiju – u zavisnosti da li ćete je posmatrati u sedećem ili stojećem položaju. U dnevnom boravku, gde obično sedimo, slike bi  trebalo da budu niže postavljene, što bi bilo za visinu 1 ili 2 dlana iznad sofe. Dok će na primer u hodniku biti postavljene na većoj visini.

Kad je u pitanju proporcija, prevelika kompozicija proguta prostor, a premala se izgubi u njemu. Npr. ako postavljamo slike iznad sofe, kompozicija bi trebalo da bude oko 2/3 veličine sofe ili kreveta, ili komode, u zavisnosti gde se nalaze.

Ako želite više slika na jednom zidu, najbolje je napraviti plan rasporeda na podu, kombinujući opcije dok se ne dobije zadovoljavajuća. Zatim od pak papira iseći konture slika  i pozicionirati ih po tom redosledu na zid. Poželjno je na papiru obeležiti i pozicije kukica.
Kako postići da kompozicija od više slika izgleda harmonično?

“Teže” slike postaviti na dno i ulevo, jer ljudska percepcija u 99% slučajeva ide sleva na desno, pa nam tako postavljena kompozicija deluje harmonično. Ako imate kompoziciju od neparnog broja slika  ili približne “težine”, postavite “najtežu” u sredinu, to takođe daje osećaj ravnoteže. Kada se kaže “težina slike”, misli se ne samo na realnu težinu i veličinu, već i na njene boje, motiv koji predstavlja i na reljefnost i veličinu rama. Perceptivno teže su slike sa više detalja, širi ili profilisaniji ram, slike tamnijih ili toplijih boja.

Za harmoničnost, slike različitih motiva, stilova i boja mogu se povezati istom bojom rama. Isti slučaj je i kada su ramovi različitih tekstura i širina, ako su iste boje kompozicija će izgledati moderno i estetski zadovoljavajuće. Poigrajte se različitim bojama i teksturama ramova ako su slike monohromne, to će kompoziciji dati potrebnu živost.

Pored klasičnog bušenja zida, slike se mogu aranžirati i na policama ili šinama za slike, što je možda najbolja varijanta za podstanare i ljude koji često vole menjati raspored.

Imajte na umu da su ovo samo ideje vodilje, mogućnosti su skoro bezgranične…


Izvor


Article viewed 4758 times