Boje i njihovo slaganje u enterijeru

enterijerstana.com
Boje i njihovo slaganje u enterijeru


Ljudi se stalno pitaju koje boje da upotrebe u svom stanu: tople, hladne, svetle, tamne. A nema potrebe ni da na pominjemo da je jedan od prvih koraka pri uređivanju enterijera stambenog ili bilo kog drugog prostora je odabir boja za taj prostor.



U ovom tekstu predstavićemo Vam neke osnovne principe kombinovanja boja u enterijeru, a na sajtu autora teksta, arhitekata iz firme Kroner, možete videti već urađene enterijere gde je inplementirana teorija o slaganju boja.

Potrebno je najpre upoznati se sa grafičkim prikazom spektra pod nazivom točak boja:

 

 

Prikazane boje možemo podeliti na tri grupe:  primarne boje (crvena, plava i žuta), sekundarne boje (narandžasta, zelena I ljubičasta) i tercijalne boje (crveno-narandžasta, žuto-narandžasta, žuto-zelena, plavo-zelena, plavo-ljubičasta i crveno-ljubičasta). Svaka od ovih boja može se menjati na dva načina: Oduzimanjem zasićenosti ili količine obojenosti (Saturation - boja prelazi u neku od nijansi sive) i posvetljivanjem ili potamnjivanjem koje se postiže dodavanjem crne ili bele (brightness - crvena na primer prelazi u roze ili braon).

 

 

Točak boja takođe može poslužiti i za određivanje “hladnih” i “toplih” boja. Primenjivanjem jednih ili drugih stvaramo određeni utisak u ambijentu (korišćenjem toplih tonova stvaramo ugodnu, srećnu i dinamičnu atmosferu a korišćenjem hladnih tonova stvaramo mirniju, ozbiljniju i formalniju atmosferu).

 

Slaganje boja u enterijeru

Uopšteno govoreći, slaganje boja može se izvesti na tri osnovna načina, pri čemu svaki od njih moze imati više podvarijanti. Neke mogućnosti kombinovanja navešćemo u daljem tekstu.

 

AHROMATSKA KOLOR ŠEMA


Ova kolor šema podrazumeva korišćenje nezasićenih boja ili odsustvo obojenosti, te u prostoru ostaju crna, bela i razne nijanse sive. Takođe , mogu se koristiti i blago zasićene boje. Na ovaj način stvaraju se ambijenti velikih kontrasta i jasnih linija, izdefinisani i po svom karakteru često sterilni.

 

 

Model Ahromatske kolor šeme arhitekata firme Kroner. Primere inplementirane teorije boja u već gotovim projektima možete videti u galeriji na njihovom sajtu www.kroner.rs

 

 

 

MONOHROMATSKA KOLOR ŠEMA
Kolor šema koja uključuje samo jednu boju i varijacije vrednosti njenog zasićenja ili osvetljenosti.

 

 

 

Model Monohromatske kolor šeme arhitekata firme Kroner. Primere inplementirane teorije boja u već gotovim projektima možete videti u galeriji na njihovom sajtu www.kroner.rs

 

ANALOGNA KOLOR ŠEMA
Ovo podrazumeva slaganje srodnih i susednih boja, boja koje na točku boja zauzimaju 3, 4 ili 5 uzastopnih mesta (najoptimalnije 4 mesta). Na ovaj način stvara se utisak opuštenosti i “prostora koji teče”. Ovaj način slaganja boja izuzetno prija oku.

                

                

 

 

Model Analogne kolor šeme arhitekata firme Kroner. Primere inplementirane teorije boja u već gotovim projektima možete videti u galeriji na njihovom sajtu www.kroner.rs

 

KOMPLEMENTARNA KOLOR ŠEMA
Ovaj tip kolor šeme podrazumeva korišćenje boja koje stoje jedna nasuprot druge (drugih) na točku boja. Često se naziva i kombinovanje boja po kontrastu. Efekat koji se postiže u prostoru sličan je ahromatskom kombinovanju, samo sa mnogo više živosti zbog prisustva boja. Njime se uspešno mogu naglasiti određeni detalji i stvoriti utisak ambijenta koji “vibrira” ili “igra”.

                

 

 

Model Komplementarne kolor šeme arhitekata firme Kroner. Primere inplementirane teorije boja u već gotovim projektima možete videti u galeriji na njihovom sajtu www.kroner.rs

 

Boje su osnova enterijera

Navedeni primeri kombinovanja boja su osnovne smernice koje Vam mogu pomoći u dizajnu Vašeg enterijera. Naravno, postoje i izuzeci koji takođe odlično funkcionišu u prostoru, kao kombinovanje nekoliko analognih boja i jedne komplementarne koja često može biti i samo detalj.


Izvor


Article viewed 19025 times



Dodaj komentar
  Anonimni komentar
Ime:
Lozinka:
  Zapamti me na ovom računaru

Naslov:
Pošalji mi svaki odgovor na moj komentar
Pošalji mi svaki novi komentar na ovaj članak