Những tấm thảm lạ mắt của Fabrica & Tai Ping.

London
Những tấm thảm lạ mắt của Fabrica & Tai Ping. - Tai Ping - Fabrica - Trang trí bằng vải - Thảm


Nhà máy Tai Ping và nhà sản xuất thảm Fabrica đã cùng cộng tác cho ra những mẫu thảm vô cùng độc đáo với nguồn cảm hứng từ thiên nhiên như giọt mưa, tán lá, cây cối tươi mát. Tất cả những mẫu thiết kế lạ mắt này được trưng bày trong ngày hội các Nhà Thiết Kế tại Paris.Những tấm thảm lạ mắt của Fabrica & Tai Ping. - Thảm - Trang trí bằng vải - Fabrica - Tai Ping
Những tấm thảm lạ mắt của Fabrica & Tai Ping. - Tai Ping - Fabrica - Trang trí bằng vải - Thảm
Những tấm thảm lạ mắt của Fabrica & Tai Ping. - Thảm - Trang trí bằng vải - Fabrica - Tai PingNhững tấm thảm lạ mắt của Fabrica & Tai Ping. - Thảm - Trang trí bằng vải - Fabrica - Tai PingNhững tấm thảm lạ mắt của Fabrica & Tai Ping. - Thảm - Trang trí bằng vải - Fabrica - Tai PingNhững tấm thảm lạ mắt của Fabrica & Tai Ping. - Thảm - Trang trí bằng vải - Fabrica - Tai PingNhững tấm thảm lạ mắt của Fabrica & Tai Ping. - Thảm - Trang trí bằng vải - Fabrica - Tai PingNhững tấm thảm lạ mắt của Fabrica & Tai Ping. - Thảm - Trang trí bằng vải - Fabrica - Tai Ping

NguồnAdd your comment
  Anonymous comment
Nickname:
Password:
  Remember me on this computer

Tiêu đề:
Send me by email any answer to my comment
Send me by email every new comment to this article