EN – Nhà hàng ấm cúng và lãng mạn

London
EN – Nhà hàng ấm cúng và lãng mạn - Nhà thiết kế - PRISM DESIGN - Thiết kế thương mại - Nhà hàng


Bằng cách sử dụng các thiết kế từ gỗ, hệ thống đèn thắp sáng độc đáo và các hiệu ứng từ decal dáng kính, các NTK của PRISM DESIGN, Thượng Hải đã thổi một luồng không khí vô cùng ấm cúng và sang trọng cho nhà hàng EN.EN – Nhà hàng ấm cúng và lãng mạn tại Thượng Hải - Nhà hàng - Thiết kế thương mại - PRISM DESIGN - Nhà thiết kế


EN – Nhà hàng ấm cúng và lãng mạn tại Thượng Hải - Nhà hàng - Thiết kế thương mại - PRISM DESIGN - Nhà thiết kế


EN – Nhà hàng ấm cúng và lãng mạn tại Thượng Hải - Nhà hàng - Thiết kế thương mại - PRISM DESIGN - Nhà thiết kế


EN – Nhà hàng ấm cúng và lãng mạn tại Thượng Hải - Nhà hàng - Thiết kế thương mại - PRISM DESIGN - Nhà thiết kế


EN – Nhà hàng ấm cúng và lãng mạn tại Thượng Hải - Nhà hàng - Thiết kế thương mại - PRISM DESIGN - Nhà thiết kế


EN – Nhà hàng ấm cúng và lãng mạn tại Thượng Hải - Nhà hàng - Thiết kế thương mại - PRISM DESIGN - Nhà thiết kế


EN – Nhà hàng ấm cúng và lãng mạn tại Thượng Hải - Nhà hàng - Thiết kế thương mại - PRISM DESIGN - Nhà thiết kế


EN – Nhà hàng ấm cúng và lãng mạn tại Thượng Hải - Nhà hàng - Thiết kế thương mại - PRISM DESIGN - Nhà thiết kế


NguồnAdd your comment
  Anonymous comment
Nickname:
Password:
  Remember me on this computer

Tiêu đề:
Send me by email any answer to my comment
Send me by email every new comment to this article