Khách sạn Le Seven sang trọng lấy cảm hứng từ các bộ phim

BB
Khách sạn Le Seven sang trọng lấy cảm hứng từ các bộ phim - Thiết kế - Thiết kế đẹp - Thiết kế thương mại - Khách sạn


Lấy cảm hứng từ những bộ phim nổi tiếng, mỗi một trong 7 căn phòng của khách sạn sang trọng Le Seven ở Paris được thiết kế rất đẹp mắt, thanh lịch, tinh tế và tên mỗi căn phòng được đặt theo tên đầu tiên của từng bộ phim như 007 là viết tắt của bộ phim điệp viên 007 hay tên Alice làm chúng ta gợi nhớ đến bộ phim nổi tiếng Alice lạc vào xứ sở thần tiên. Khách sạn Le Seven thật sứ rất đẹp và mang đến cho những tín đồ phim ảnh một cảm giác thật khó tả. Mời bạn chiêm ngưỡng qua.Khách sạn Le Seven sang trọng lấy cảm hứng từ các bộ phim - Khách sạn - Thiết kế thương mại - Thiết kế đẹp - Thiết kế
Khách sạn Le Seven sang trọng lấy cảm hứng từ các bộ phim - Khách sạn - Thiết kế thương mại - Thiết kế đẹp - Thiết kế
Khách sạn Le Seven sang trọng lấy cảm hứng từ các bộ phim - Khách sạn - Thiết kế thương mại - Thiết kế đẹp - Thiết kế

"007"

Khách sạn Le Seven sang trọng lấy cảm hứng từ các bộ phim - Khách sạn - Thiết kế thương mại - Thiết kế đẹp - Thiết kế
Khách sạn Le Seven sang trọng lấy cảm hứng từ các bộ phim - Khách sạn - Thiết kế thương mại - Thiết kế đẹp - Thiết kế
Khách sạn Le Seven sang trọng lấy cảm hứng từ các bộ phim - Khách sạn - Thiết kế thương mại - Thiết kế đẹp - Thiết kế

“Marie Antoinette”

Khách sạn Le Seven sang trọng lấy cảm hứng từ các bộ phim - Khách sạn - Thiết kế thương mại - Thiết kế đẹp - Thiết kế
Khách sạn Le Seven sang trọng lấy cảm hứng từ các bộ phim - Khách sạn - Thiết kế thương mại - Thiết kế đẹp - Thiết kế
Khách sạn Le Seven sang trọng lấy cảm hứng từ các bộ phim - Khách sạn - Thiết kế thương mại - Thiết kế đẹp - Thiết kế
Khách sạn Le Seven sang trọng lấy cảm hứng từ các bộ phim - Khách sạn - Thiết kế thương mại - Thiết kế đẹp - Thiết kế

“Alice”

Khách sạn Le Seven sang trọng lấy cảm hứng từ các bộ phim - Khách sạn - Thiết kế thương mại - Thiết kế đẹp - Thiết kế
Khách sạn Le Seven sang trọng lấy cảm hứng từ các bộ phim - Khách sạn - Thiết kế thương mại - Thiết kế đẹp - Thiết kế
Khách sạn Le Seven sang trọng lấy cảm hứng từ các bộ phim - Khách sạn - Thiết kế thương mại - Thiết kế đẹp - Thiết kế

“Sublime”

Khách sạn Le Seven sang trọng lấy cảm hứng từ các bộ phim - Khách sạn - Thiết kế thương mại - Thiết kế đẹp - Thiết kế
Khách sạn Le Seven sang trọng lấy cảm hứng từ các bộ phim - Khách sạn - Thiết kế thương mại - Thiết kế đẹp - Thiết kế
Khách sạn Le Seven sang trọng lấy cảm hứng từ các bộ phim - Khách sạn - Thiết kế thương mại - Thiết kế đẹp - Thiết kế

“On/Off”

Khách sạn Le Seven sang trọng lấy cảm hứng từ các bộ phim - Khách sạn - Thiết kế thương mại - Thiết kế đẹp - Thiết kế
Khách sạn Le Seven sang trọng lấy cảm hứng từ các bộ phim - Khách sạn - Thiết kế thương mại - Thiết kế đẹp - Thiết kế

”The Black Diamond”

Khách sạn Le Seven sang trọng lấy cảm hứng từ các bộ phim - Khách sạn - Thiết kế thương mại - Thiết kế đẹp - Thiết kế
Khách sạn Le Seven sang trọng lấy cảm hứng từ các bộ phim - Khách sạn - Thiết kế thương mại - Thiết kế đẹp - Thiết kế
Khách sạn Le Seven sang trọng lấy cảm hứng từ các bộ phim - Khách sạn - Thiết kế thương mại - Thiết kế đẹp - Thiết kế

“Lovez-Vous“

Khách sạn Le Seven sang trọng lấy cảm hứng từ các bộ phim - Khách sạn - Thiết kế thương mại - Thiết kế đẹp - Thiết kế
Khách sạn Le Seven sang trọng lấy cảm hứng từ các bộ phim - Khách sạn - Thiết kế thương mại - Thiết kế đẹp - Thiết kế

“Levitation”

NguồnAdd your comment
  Anonymous comment
Nickname:
Password:
  Remember me on this computer

Tiêu đề:
Send me by email any answer to my comment
Send me by email every new comment to this article