Phòng chờ siêu sang tại sân bay JFK, New York

Kat
Phòng chờ siêu sang tại sân bay JFK, New York - JFK Airport - New York - Virgin Upper Class - Slade Architecture - Trang trí - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Kiến trúc - Nội thất - Thiết kế đẹp


Phòng chờ dành cho khách hạng sang tại sân bay JFK, New York này được Slade Architecture thiết kế khá sang trọng, tấn tượng nhờ cách bày trí và thiết kế hệ thống đèn khá ấm cúng.Phòng chờ siêu sang tại sân bay JFK, New York - JFK Airport - New York - Virgin Upper Class - Slade Architecture - Trang trí - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Kiến trúc - Nội thất - Thiết kế đẹp

 

Phòng chờ siêu sang tại sân bay JFK, New York - JFK Airport - New York - Virgin Upper Class - Slade Architecture - Trang trí - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Kiến trúc - Nội thất - Thiết kế đẹp

 

Phòng chờ siêu sang tại sân bay JFK, New York - JFK Airport - New York - Virgin Upper Class - Slade Architecture - Trang trí - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Kiến trúc - Nội thất - Thiết kế đẹp

 

Phòng chờ siêu sang tại sân bay JFK, New York - JFK Airport - New York - Virgin Upper Class - Slade Architecture - Trang trí - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Kiến trúc - Nội thất - Thiết kế đẹp

 

Phòng chờ siêu sang tại sân bay JFK, New York - JFK Airport - New York - Virgin Upper Class - Slade Architecture - Trang trí - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Kiến trúc - Nội thất - Thiết kế đẹp

 

Phòng chờ siêu sang tại sân bay JFK, New York - JFK Airport - New York - Virgin Upper Class - Slade Architecture - Trang trí - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Kiến trúc - Nội thất - Thiết kế đẹp

 

Phòng chờ siêu sang tại sân bay JFK, New York - JFK Airport - New York - Virgin Upper Class - Slade Architecture - Trang trí - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Kiến trúc - Nội thất - Thiết kế đẹp

 

Phòng chờ siêu sang tại sân bay JFK, New York - JFK Airport - New York - Virgin Upper Class - Slade Architecture - Trang trí - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Kiến trúc - Nội thất - Thiết kế đẹpAdd your comment
  Anonymous comment
Nickname:
Password:
  Remember me on this computer

Tiêu đề:
Send me by email any answer to my comment
Send me by email every new comment to this article