Ngôi nhà ấm cúng và xanh mát tại Sao Paulo, Brazil

Kat
Ngôi nhà ấm cúng và xanh mát tại Sao Paulo, Brazil - Itahye Residence - Sao Paulo - Brazil - Apiacas Arquitetos - Trang trí - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Kiến trúc - Nội thất - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp


Ngôi nhà mang tên Itahye Residence này nằm tại Sao Paulo, Brazil, do các KTS thuộc Apiacas Arquitetos thiết kế. Với nội thất cùng sàn nhà mang tông màu gỗ ấm cúng cùng những khoảng không mở giúp mang đến sự thoáng mát & ánh sáng tự nhiên cho mọi thành viên trong gia đình.Ngôi nhà ấm cúng và xanh mát tại Sao Paulo, Brazil - Itahye Residence - Sao Paulo - Brazil - Apiacas Arquitetos - Trang trí - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Kiến trúc - Nội thất - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp

 

Ngôi nhà ấm cúng và xanh mát tại Sao Paulo, Brazil - Itahye Residence - Sao Paulo - Brazil - Apiacas Arquitetos - Trang trí - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Kiến trúc - Nội thất - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp

 

Ngôi nhà ấm cúng và xanh mát tại Sao Paulo, Brazil - Itahye Residence - Sao Paulo - Brazil - Apiacas Arquitetos - Trang trí - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Kiến trúc - Nội thất - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp

 

Ngôi nhà ấm cúng và xanh mát tại Sao Paulo, Brazil - Itahye Residence - Sao Paulo - Brazil - Apiacas Arquitetos - Trang trí - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Kiến trúc - Nội thất - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp

 

Ngôi nhà ấm cúng và xanh mát tại Sao Paulo, Brazil - Itahye Residence - Sao Paulo - Brazil - Apiacas Arquitetos - Trang trí - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Kiến trúc - Nội thất - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp

 

Ngôi nhà ấm cúng và xanh mát tại Sao Paulo, Brazil - Itahye Residence - Sao Paulo - Brazil - Apiacas Arquitetos - Trang trí - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Kiến trúc - Nội thất - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp

 

Ngôi nhà ấm cúng và xanh mát tại Sao Paulo, Brazil - Itahye Residence - Sao Paulo - Brazil - Apiacas Arquitetos - Trang trí - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Kiến trúc - Nội thất - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp

 

Ngôi nhà ấm cúng và xanh mát tại Sao Paulo, Brazil - Itahye Residence - Sao Paulo - Brazil - Apiacas Arquitetos - Trang trí - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Kiến trúc - Nội thất - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp

 

Ngôi nhà ấm cúng và xanh mát tại Sao Paulo, Brazil - Itahye Residence - Sao Paulo - Brazil - Apiacas Arquitetos - Trang trí - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Kiến trúc - Nội thất - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp

 

Ngôi nhà ấm cúng và xanh mát tại Sao Paulo, Brazil - Itahye Residence - Sao Paulo - Brazil - Apiacas Arquitetos - Trang trí - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Kiến trúc - Nội thất - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp

 

Ngôi nhà ấm cúng và xanh mát tại Sao Paulo, Brazil - Itahye Residence - Sao Paulo - Brazil - Apiacas Arquitetos - Trang trí - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Kiến trúc - Nội thất - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp


NguồnAdd your comment
  Anonymous comment
Nickname:
Password:
  Remember me on this computer

Tiêu đề:
Send me by email any answer to my comment
Send me by email every new comment to this article