Ngôi nhà Dezanone thoáng mái, đầy khí trời tại A Pobra do Caramiñal

Kat
Ngôi nhà Dezanone thoáng mái, đầy khí trời tại A Pobra do Caramiñal - Tây Ban Nha - Nhà đẹp - Thiết kế - Thiết kế đẹp - Nội thất - Nhà thiết kế - Ý tưởng - Kiến trúc - Trang trí - Dezanone - Iñaki Leite - A Pobra do Caramiñal


Ngôi nhà gỗ mang tên Dezanone này là một kiến trúc ấn tượng, hiện đại giữa không gian thoáng mát của vùng A Pobra do Caramiñal, Tây Ban Nha. Ngôi nhà này do Iñaki Leite thiết kế với kiến trúc thoáng mát, sàn gỗ ấm cúng, tường kính trong veo giúp mang đến không gian song tươi mát và thư thái cho mọi thành viên trong gia đình.Ngôi nhà Dezanone thoáng mái, đầy khí trời tại A Pobra do Caramiñal - A Pobra do Caramiñal - Iñaki Leite - Dezanone - Trang trí - Kiến trúc - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Nội thất - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp - Tây Ban Nha

 

Ngôi nhà Dezanone thoáng mái, đầy khí trời tại A Pobra do Caramiñal - A Pobra do Caramiñal - Iñaki Leite - Dezanone - Trang trí - Kiến trúc - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Nội thất - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp - Tây Ban Nha

 

Ngôi nhà Dezanone thoáng mái, đầy khí trời tại A Pobra do Caramiñal - A Pobra do Caramiñal - Iñaki Leite - Dezanone - Trang trí - Kiến trúc - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Nội thất - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp - Tây Ban Nha

 

Ngôi nhà Dezanone thoáng mái, đầy khí trời tại A Pobra do Caramiñal - A Pobra do Caramiñal - Iñaki Leite - Dezanone - Trang trí - Kiến trúc - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Nội thất - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp - Tây Ban Nha

 

Ngôi nhà Dezanone thoáng mái, đầy khí trời tại A Pobra do Caramiñal - A Pobra do Caramiñal - Iñaki Leite - Dezanone - Trang trí - Kiến trúc - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Nội thất - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp - Tây Ban Nha

 

Ngôi nhà Dezanone thoáng mái, đầy khí trời tại A Pobra do Caramiñal - A Pobra do Caramiñal - Iñaki Leite - Dezanone - Trang trí - Kiến trúc - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Nội thất - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp - Tây Ban Nha

 

Ngôi nhà Dezanone thoáng mái, đầy khí trời tại A Pobra do Caramiñal - A Pobra do Caramiñal - Iñaki Leite - Dezanone - Trang trí - Kiến trúc - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Nội thất - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp - Tây Ban Nha

 

Ngôi nhà Dezanone thoáng mái, đầy khí trời tại A Pobra do Caramiñal - A Pobra do Caramiñal - Iñaki Leite - Dezanone - Trang trí - Kiến trúc - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Nội thất - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp - Tây Ban Nha

 

Ngôi nhà Dezanone thoáng mái, đầy khí trời tại A Pobra do Caramiñal - A Pobra do Caramiñal - Iñaki Leite - Dezanone - Trang trí - Kiến trúc - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Nội thất - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp - Tây Ban Nha

 

Ngôi nhà Dezanone thoáng mái, đầy khí trời tại A Pobra do Caramiñal - A Pobra do Caramiñal - Iñaki Leite - Dezanone - Trang trí - Kiến trúc - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Nội thất - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp - Tây Ban Nha

 

Ngôi nhà Dezanone thoáng mái, đầy khí trời tại A Pobra do Caramiñal - A Pobra do Caramiñal - Iñaki Leite - Dezanone - Trang trí - Kiến trúc - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Nội thất - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp - Tây Ban Nha

 

Ngôi nhà Dezanone thoáng mái, đầy khí trời tại A Pobra do Caramiñal - A Pobra do Caramiñal - Iñaki Leite - Dezanone - Trang trí - Kiến trúc - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Nội thất - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp - Tây Ban Nha


NguồnAdd your comment
  Anonymous comment
Nickname:
Password:
  Remember me on this computer

Tiêu đề:
Send me by email any answer to my comment
Send me by email every new comment to this article