Casa Flontana ẩn mình giữa rừng xanh tại Costa Rica

Kat
Casa Flontana ẩn mình giữa rừng xanh tại Costa Rica - Casa Flotanta - Puntarenas Canton - Costa Rica - Benjamin Garcia Saxe - Trang trí - Kiến trúc - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Tin Tức Thiết Kế - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp


Ngôi nhà gỗ Casa Flontana hoành tráng ẩn mình giữa khu rung Puntarenas Canton, Costa Rica này là một kiến trúc trong mơ do KTS Benjamin Garcia Saxe thiết kế. Từ kiến trúc cho đến nội thất tiện nghi, ngôi nhà này mang đến không gian song trong lành, yên bình và lãng mạn cho mọi người.Casa Flontana ẩn mình giữa rừng xanh tại Costa Rica - Casa Flotanta - Puntarenas Canton - Costa Rica - Benjamin Garcia Saxe - Trang trí - Kiến trúc - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Tin Tức Thiết Kế - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp

 

Casa Flontana ẩn mình giữa rừng xanh tại Costa Rica - Casa Flotanta - Puntarenas Canton - Costa Rica - Benjamin Garcia Saxe - Trang trí - Kiến trúc - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Tin Tức Thiết Kế - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp

 

Casa Flontana ẩn mình giữa rừng xanh tại Costa Rica - Casa Flotanta - Puntarenas Canton - Costa Rica - Benjamin Garcia Saxe - Trang trí - Kiến trúc - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Tin Tức Thiết Kế - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp

 

Casa Flontana ẩn mình giữa rừng xanh tại Costa Rica - Casa Flotanta - Puntarenas Canton - Costa Rica - Benjamin Garcia Saxe - Trang trí - Kiến trúc - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Tin Tức Thiết Kế - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp

 

Casa Flontana ẩn mình giữa rừng xanh tại Costa Rica - Casa Flotanta - Puntarenas Canton - Costa Rica - Benjamin Garcia Saxe - Trang trí - Kiến trúc - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Tin Tức Thiết Kế - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp

 

Casa Flontana ẩn mình giữa rừng xanh tại Costa Rica - Casa Flotanta - Puntarenas Canton - Costa Rica - Benjamin Garcia Saxe - Trang trí - Kiến trúc - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Tin Tức Thiết Kế - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp

 

Casa Flontana ẩn mình giữa rừng xanh tại Costa Rica - Casa Flotanta - Puntarenas Canton - Costa Rica - Benjamin Garcia Saxe - Trang trí - Kiến trúc - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Tin Tức Thiết Kế - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp

 

Casa Flontana ẩn mình giữa rừng xanh tại Costa Rica - Casa Flotanta - Puntarenas Canton - Costa Rica - Benjamin Garcia Saxe - Trang trí - Kiến trúc - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Tin Tức Thiết Kế - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp

 

Casa Flontana ẩn mình giữa rừng xanh tại Costa Rica - Casa Flotanta - Puntarenas Canton - Costa Rica - Benjamin Garcia Saxe - Trang trí - Kiến trúc - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Tin Tức Thiết Kế - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp

 

Casa Flontana ẩn mình giữa rừng xanh tại Costa Rica - Casa Flotanta - Puntarenas Canton - Costa Rica - Benjamin Garcia Saxe - Trang trí - Kiến trúc - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Tin Tức Thiết Kế - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp

 

Casa Flontana ẩn mình giữa rừng xanh tại Costa Rica - Casa Flotanta - Puntarenas Canton - Costa Rica - Benjamin Garcia Saxe - Trang trí - Kiến trúc - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Tin Tức Thiết Kế - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp

 

Casa Flontana ẩn mình giữa rừng xanh tại Costa Rica - Casa Flotanta - Puntarenas Canton - Costa Rica - Benjamin Garcia Saxe - Trang trí - Kiến trúc - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Tin Tức Thiết Kế - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp

 

Casa Flontana ẩn mình giữa rừng xanh tại Costa Rica - Casa Flotanta - Puntarenas Canton - Costa Rica - Benjamin Garcia Saxe - Trang trí - Kiến trúc - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Tin Tức Thiết Kế - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp

 

Casa Flontana ẩn mình giữa rừng xanh tại Costa Rica - Casa Flotanta - Puntarenas Canton - Costa Rica - Benjamin Garcia Saxe - Trang trí - Kiến trúc - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Tin Tức Thiết Kế - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp

 

Casa Flontana ẩn mình giữa rừng xanh tại Costa Rica - Casa Flotanta - Puntarenas Canton - Costa Rica - Benjamin Garcia Saxe - Trang trí - Kiến trúc - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Tin Tức Thiết Kế - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp

 

Casa Flontana ẩn mình giữa rừng xanh tại Costa Rica - Casa Flotanta - Puntarenas Canton - Costa Rica - Benjamin Garcia Saxe - Trang trí - Kiến trúc - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Tin Tức Thiết Kế - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp

 

Casa Flontana ẩn mình giữa rừng xanh tại Costa Rica - Casa Flotanta - Puntarenas Canton - Costa Rica - Benjamin Garcia Saxe - Trang trí - Kiến trúc - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Tin Tức Thiết Kế - Thiết kế đẹp - Thiết kế - Nhà đẹp


NguồnAdd your comment
  Anonymous comment
Nickname:
Password:
  Remember me on this computer

Tiêu đề:
Send me by email any answer to my comment
Send me by email every new comment to this article