Khách sạn nổi ấn tượng tại Qatar

Kat
Khách sạn nổi ấn tượng tại Qatar - World Cup 2022 - Qatar - Sigge Architects - Trang trí - Kiến trúc - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Nội thất - Thiết kế đẹp - Tin Tức Thiết Kế - Khách sạn - Thiết kế thương mại - Khách sạn nổi


Để chào đón World Cup 2022 sắp diễn ra tại nước mình, Qatar đã cho xây dựng hệ thống khách sạn nổi cực sang trọng và ấn tượng nhằm cung cấp đủ chỗ lưu trú cho lên đến 25.000 người đến tham dự và xem Thế vận hội. Đây là kiến trúc lộng lẫy do Sigge Architects lên ý tưởng và thiết kế.Khách sạn nổi ấn tượng tại Qatar - World Cup 2022 - Qatar - Sigge Architects - Trang trí - Kiến trúc - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Nội thất - Thiết kế đẹp - Tin Tức Thiết Kế - Khách sạn - Thiết kế thương mại

 

Khách sạn nổi ấn tượng tại Qatar - World Cup 2022 - Qatar - Sigge Architects - Trang trí - Kiến trúc - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Nội thất - Thiết kế đẹp - Tin Tức Thiết Kế - Khách sạn - Thiết kế thương mại

 

Khách sạn nổi ấn tượng tại Qatar - World Cup 2022 - Qatar - Sigge Architects - Trang trí - Kiến trúc - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Nội thất - Thiết kế đẹp - Tin Tức Thiết Kế - Khách sạn - Thiết kế thương mại

 

Khách sạn nổi ấn tượng tại Qatar - World Cup 2022 - Qatar - Sigge Architects - Trang trí - Kiến trúc - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Nội thất - Thiết kế đẹp - Tin Tức Thiết Kế - Khách sạn - Thiết kế thương mại

 

Khách sạn nổi ấn tượng tại Qatar - World Cup 2022 - Qatar - Sigge Architects - Trang trí - Kiến trúc - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Nội thất - Thiết kế đẹp - Tin Tức Thiết Kế - Khách sạn - Thiết kế thương mại

 

Khách sạn nổi ấn tượng tại Qatar - World Cup 2022 - Qatar - Sigge Architects - Trang trí - Kiến trúc - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Nội thất - Thiết kế đẹp - Tin Tức Thiết Kế - Khách sạn - Thiết kế thương mại

 

Khách sạn nổi ấn tượng tại Qatar - World Cup 2022 - Qatar - Sigge Architects - Trang trí - Kiến trúc - Ý tưởng - Nhà thiết kế - Nội thất - Thiết kế đẹp - Tin Tức Thiết Kế - Khách sạn - Thiết kế thương mại

 

 


NguồnAdd your comment
  Anonymous comment
Nickname:
Password:
  Remember me on this computer

Tiêu đề:
Send me by email any answer to my comment
Send me by email every new comment to this article