Đậm chất vintage với đồ trang trí từ tay nắm cửa ra vào

London
Đậm chất vintage với đồ trang trí từ tay nắm cửa ra vào - Ý tưởng - Trang trí - Đồ trang trí - DIY - Tay nắm cửa


Những tay nắm cửa khi bị hỏng bạn thường vứt đi vì không sử dụng được nữa. Hãy giữ chúng lại để hô biến thành các món đồ trang trí xinh xinh đậm chất vintage. Chẳng hạn như chậu hoa nhỏ, giá treo hình, nút treo quần áo… Xem và thử ngay nhé các bạn.Đậm chất vintage với đồ trang trí từ tay nắm cửa ra vào - Ý tưởng - Trang trí - Đồ trang trí - DIY - Tay nắm cửa


Đậm chất vintage với đồ trang trí từ tay nắm cửa ra vào - Ý tưởng - Trang trí - Đồ trang trí - DIY - Tay nắm cửa


Đậm chất vintage với đồ trang trí từ tay nắm cửa ra vào - Ý tưởng - Trang trí - Đồ trang trí - DIY - Tay nắm cửa


Đậm chất vintage với đồ trang trí từ tay nắm cửa ra vào - Ý tưởng - Trang trí - Đồ trang trí - DIY - Tay nắm cửa


Đậm chất vintage với đồ trang trí từ tay nắm cửa ra vào - Ý tưởng - Trang trí - Đồ trang trí - DIY - Tay nắm cửa


Đậm chất vintage với đồ trang trí từ tay nắm cửa ra vào - Ý tưởng - Trang trí - Đồ trang trí - DIY - Tay nắm cửa


Đậm chất vintage với đồ trang trí từ tay nắm cửa ra vào - Ý tưởng - Trang trí - Đồ trang trí - DIY - Tay nắm cửa


Đậm chất vintage với đồ trang trí từ tay nắm cửa ra vào - Ý tưởng - Trang trí - Đồ trang trí - DIY - Tay nắm cửa


Đậm chất vintage với đồ trang trí từ tay nắm cửa ra vào - Ý tưởng - Trang trí - Đồ trang trí - DIY - Tay nắm cửa


Đậm chất vintage với đồ trang trí từ tay nắm cửa ra vào - Ý tưởng - Trang trí - Đồ trang trí - DIY - Tay nắm cửa


Đậm chất vintage với đồ trang trí từ tay nắm cửa ra vào - Ý tưởng - Trang trí - Đồ trang trí - DIY - Tay nắm cửa


NguồnAdd your comment
  Anonymous comment
Nickname:
Password:
  Remember me on this computer

Tiêu đề:
Send me by email any answer to my comment
Send me by email every new comment to this article