จัดสวนญี่ปุ่น สไตล์ Zen

Thanyaporn L.
จัดสวนญี่ปุ่น สไตล์  Zen - จัดสวนสไตล์ Zen - สวนสวย - จัดสวน - ญี่ปุ่น - สวนญี่ปุ่น


สวนญี่ปุ่นที่เราพบเห็นกันบ่อยๆ จะแยกออกเป็นสองแบบคือสวนแบบแห้ง (สวนหิน) และสวนที่ปกคุมไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ค่ะ สวนแบบแห้งจะมีองค์ประกอบของการดึงเอารูปปั้นหินทรายมาเป็นส่วนประกอบในงาน หรือเรียกง่ายๆ ว่าสวนแบบ Zen ค่ะ------------------------------------------------------------------------
จัดสวนญี่ปุ่น สไตล์  Zen
------------------------------------------------------------------------

จัดสวนญี่ปุ่น สไตล์  Zen - จัดสวนสไตล์ Zen - สวนสวย - สวนสวย - จัดสวน - ญี่ปุ่น - สวนญี่ปุ่น

จัดสวนญี่ปุ่น สไตล์  Zen - จัดสวนสไตล์ Zen - สวนสวย - สวนสวย - จัดสวน - ญี่ปุ่น - สวนญี่ปุ่น

จัดสวนญี่ปุ่น สไตล์  Zen - จัดสวนสไตล์ Zen - สวนสวย - สวนสวย - จัดสวน - ญี่ปุ่น - สวนญี่ปุ่น

จัดสวนญี่ปุ่น สไตล์  Zen - จัดสวนสไตล์ Zen - สวนสวย - สวนสวย - จัดสวน - ญี่ปุ่น - สวนญี่ปุ่น

เอกลักษณ์ของสวนญี่ปุ่นคือลำไม้ไผ่จะเป็นไม้ไผ่ที่นำน้ำเข้าสู่บ่อเล็กๆ และปล่อยให้ไหลรินให้ความชุ่มชื้นต่อพื้นที่สวน นอกจากไม้ไผ่แล้ว สวนญี่ปุ่นยังประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่น

จัดสวนญี่ปุ่น สไตล์  Zen - จัดสวนสไตล์ Zen - สวนสวย - สวนสวย - จัดสวน - ญี่ปุ่น - สวนญี่ปุ่น

สำหรับพื้นสวนนั้นมักจะโรยกรวด และมีมอสปกคลุมอยู่ สวนญี่ปุ่นที่เราพบเห็นบ่อยๆ คือสวนที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยต้นไม้ ส่วนอีกแบบก็คือสวนแห้ง เป็นการจัดสวนด้วยหินนั่นเองค่ะ


จัดสวนญี่ปุ่น สไตล์  Zen - จัดสวนสไตล์ Zen - สวนสวย - สวนสวย - จัดสวน - ญี่ปุ่น - สวนญี่ปุ่น

จัดสวนญี่ปุ่น สไตล์  Zen - จัดสวนสไตล์ Zen - สวนสวย - สวนสวย - จัดสวน - ญี่ปุ่น - สวนญี่ปุ่น

    สวนหินของญี่ปุ่นจะสอดแทรกปรัชญาแห่งเซ็น เข้าไว้ด้วยนั้นก็คือการการดึงเอารูปปั้นเข้ามาใช้เป็นองค์ประกอบในงานจัดสวนค่ะ สวนญี่ปุ่นเป็นสวนธรรมชาติ ที่นิยมใช้ไม้ไผ่ในการตกแต่ง เพราะไม้ไผ่เป็นพันธุ์ไม้ที่คนญี่ปุ่นใช้มาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ ไม้ไผ่จึงถูกนำมาเป็นไม้ที่ไว้จัดสวนค่ะ


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก mthai