ห้องสมุดเคลื่อนที่

Peach_Panchita
ห้องสมุดเคลื่อนที่


ห้องสมุดสาธารณะที่เปิดให้ทุกคนเข้าไปอ่านหนังสือ รวมทั้งสามารถนำหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน และนำหนังสือมาบริจาค จุดเด่นคือการออกแบบอันสวยงาม ตัวอาคารเมื่อเปิดออกจะเหมือนกับการเปิดหน้าหนังสือ ยามกลางคืนหลังจากปิดแล้วก็จะมีแสงสว่างเรืองรองสวยงาม ซึ่งได้จากแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาห้องสมุดเคลื่อนที่

ห้องสมุดเคลื่อนที่

ห้องสมุดเคลื่อนที่

ห้องสมุดเคลื่อนที่

ห้องสมุดเคลื่อนที่

ห้องสมุดเคลื่อนที่

ห้องสมุดเคลื่อนที่

ห้องสมุดเคลื่อนที่


อ่านต่อใส่ความเห็น
  ซ่อนความคิดเห็น
ชื่อเล่น:
รหัสผ่าน:
  Remember me on this computer

ชื่อเรื่อง:
ส่งคำตอบเกี่ยวกับความเห็นของฉันมาที่อีเมล์
ส่งความเห็นใหม่เกี่ยวกับบทความนี้ให้ฉันทางอีเมล์