กระเบื้องเด่นจันทร์

Global-Report
กระเบื้องเด่นจันทร์


ด้วยประสบการณ์และความรู้ที่เกิดจากการคลุกคลีอยู่กับกระเบื้องดินเผามานานเกือบศตวรรษ พร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและทำให้ผลิตภัณฑ์ของเด่นจันทร์มีชื่อเสียงในวงการดินเผาเราจึงได้พยายามคิดค้น   ออกแบบ   ทดลอง และปรับปรุงเทคนิควิธีและขั้นตอนการผลิตต่างๆตลอดมา  มาวันนี้จึงมีเด่นจันทร์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำกระเบื้องดินเผาอย่างแท้จริง การออกแบบรูปทรง ขนาด ที่ได้มาตรฐานลงตัวและปลอดภัยจากฝนฟ้า สูตรดิน ที่เน้นความความเหนียวและแกร่งคงทนเป็นหลัก กรรมวิธีการผลิต ที่พิถีพิถันหลายขั้นตอนด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยผสมผสานกับคุณภาพของแรงงานฝีมือ ทำให้เนื้อกระเบื้อง แน่นเนียนเรียบร้อย และมองดูอ่อนช้อยสวยงาม สูตรน้ำเคลือบสีพิเศษ   ทำให้สีสวยเป็นมันเงาและคงทนตลอดกาลการเผาด้วยเตาแก๊สที่อุณหภูมิสูงและคงที่ ทำให้เนื้อกระเบื้องแกร่งยิ่งขึ้น และสีสวยเป็นมาตรฐานเดียวกัน ผ่านการตรวจสอบและคัดสรรคุณภาพเป็นอย่างดีเพื่อเป็นที่พอใจของผู้ใช้อนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ของกระเบื้องดินเผา และคงไว้ซึ่งความสวยงามและคุณค่าของศิลปะ
กระเบื้องจีน
              
กระเบื้องแบบเรียบ

                                           
กระเบื้องแบบลอน
                               


กระเบื้องลอน 2000    ด้วยรูปแบบที่ลงตัวและความมีมิติสวยงามอันโดดเด่นของตัวกระเบื้องบวกกับการออกแบบที่เน้นถึงความปลอดภัยจาก
การรั่วซึมของน้ำฝน 100% เพราะมีคานกันน้ำฝนย้อนเข้าใต้แผ่นกระเบื้องทั้งด้านบนและด้านข้าง

กระเบื้องลอน 2001 ด้วยรูปแบบที่ลงตัวและความมีมิติสวยงามอันโดดเด่นของตัวกระเบื้องบวกกับการออกแบบที่เน้นถึงความปลอดภัยจาก
การรั่วซึมของน้ำฝน 100% เพราะมีคานกันน้ำฝนย้อนเข้าใต้แผ่นกระเบื้องทั้งด้านบนและด้านข้าง


ชมสินค้า
http://thai.denchan.com/

   

อ่านต่อ