เครื่องปรับอากาศ

Global-Report
เครื่องปรับอากาศ


ประเภทของเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศแบบติดหน้าต่าง รวมคอยล์เย็น คอยล์ร้อน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เป็นที่นิยมมาก ค่อนข้างเงียบ ติดตั้งไว้ที่เพดาน ผนังและพื้นห้อง

ประเภทของเครื่องปรับอากาศ

1.
เครื่องปรับอากาศแบบติดหน้าต่าง รวมคอยล์เย็น คอยล์ร้อน และคอมเพรสเซอร์ไว้ในเครื่องเดียวกัน เหมาะสำหรับที่พักอาศัย กินไฟค่อนข้างมาก และมีเสียงดังรบกวน
2.
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เป็นที่นิยมมาก ค่อนข้างเงียบ ติดตั้งไว้ที่เพดาน ผนังและพื้นห้อง ด้วยการเดินท่อน้ำยาจากคอยล์ร้อนด้านนอกเข้ามาภายในห้อง แต่จะยุ่งยากในการติดตั้ง ต้องคำนึงถึงการเดินท่อระหว่างเครื่องที่แยกส่วนด้วย เหมาะกับห้องขนาดเล็ก และชนิดติดฝาผนัง เหมาะกับห้องทั่วไปที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ชนิดติดเพดานเหมาะกับห้องใหญ่
3.
เครื่องปรับอากาศชนิดทำน้ำเย็น ใช้น้ำเป็นตัวกลางในการทำความเย็น ใช้กับอาคารที่มีห้องมากๆ มีราคาสูงมาก
4.
เครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่ได้ ติดตั้งล้อลากไว้ที่ฐาน เคลื่อนย้ายไปมาได้ รูปทรงไม่ค่อยสวยงาม ไม่เข้ากับการตกแต่ง
ส่วนใหญ่มีขนาดทำความเย็นระหว่าง 9,000-30,000 บีทียู มี 2 ระบบ คือ แบบติดหน้าต่างและแบบแยก

 

เครื่องปรับอากาศใช้อย่างไรให้ประหยัดพลังงาน
1.
ปรับระดับอุณหภูมิ ให้เหมาะสมกับห้อง
2.
ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่ไม่อยู่ในห้องเป็นเวลานาน
3.
ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกตัวบ้านให้ร่มรื่นเสมอ
4.
หมั่นบำรุงรักษาความสะอาดแผ่นกรองอากาศและขดลวดอย่างสม่ำเสมอ
5.
ควรให้ช่างบริการมาตรวจเช็คสภาพเครื่องปรับอากาศครั้งใหญ่อย่างน้อยปีละครั้ง


 

อ่านต่อ