การจัดสวนญี่ปุ่นในบ้าน

HomeDD
การจัดสวนญี่ปุ่นในบ้าน


สวนญี่ปุ่น หรือ สวน Oriental Style นั้นนับเป็นสวนที่มีสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัว ด้วยความงามที่สะท้อนถึงความสงบ และสันติสุขอันลึกซึ้ง จึงได้รับความนิยมไม่เฉพาะในประเทศญี่ปุ่น หากยังแพร่หลายไปในนานาประเทศทั่วโลก ซึ่งองค์ประกอบทางกาย ภาพของสวนญี่ปุ่น ได้แก่ หิน กรวด ต้นไม้ น้ำ ตะเกียง อ่างน้ำ สะพาน และรั้ว         และรั้ว

         สวนญี่ปุ่น มีวิวัฒนาการมาจากจีน ผ่านเกาหลี และมามีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่น  โดยเริ่มจากวัดซึ่งมีพระภิกษุ นักกวี และนักปราชญ์ มาชุมนุมถ่ายทอดจินตนาการจากจิตรกรรม  บทกวี ออกมาในรูปแบบของสวน ทำให้สวนญี่ปุ่นมีหลักปรัชญาทางศาสนาและความงดงามของธรรม
ชาติผสมผสานกัน  ตามหลักความเชื่อของลัทธิ "เต๋า"  และพุทธศาสนานิกาย "เซ็น" ซึ่งสอนให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสันติ เคารพ และเป็นมิตร

         ลักษณะของสวนญี่ปุ่นบ่งบอกถึงนิสัยใจคอความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่นในสมัยก่อน   ซึ่งดำรงชีวิตอย่างสมถะอดออม และเรียบง่าย   ดังนั้น รูปลักษณะของสวนญี่ปุ่นจึงไม่เพียงแต่จะมีองค์ประกอบของศิลปะอย่างครบถ้วนเท่านั้น หากยังแฝงไว้ด้วยความสะอาด สงบ ลึกซึ้งเกิดจินตนาการสานต่อ

สวนญี่ปุ่น อาจแยกประเภทได้เป็น 2 รูปแบบหลักๆ คือสวนธรรมชาติและสวนหิน

  สวนธรรมชาติ
  สวนหิน
  หลักการจัดสวนญี่ปุ่นในอาคารบ้านเรือน

         สวนญี่ปุ่นที่ดี ไม่ควรให้เพียงความสวยงามอย่างเดียว หากยังควรแฝงความรู้สึกถึงความสงบ สันติสุข ปิติ และชุ่มชื่น เข้าไปถึงจิตวิญญาณอีกด้วย  จึงนับเป็นความงามที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง

 


อ่านต่อใส่ความเห็น
  ซ่อนความคิดเห็น
ชื่อเล่น:
รหัสผ่าน:
  Remember me on this computer

ชื่อเรื่อง:
ส่งคำตอบเกี่ยวกับความเห็นของฉันมาที่อีเมล์
ส่งความเห็นใหม่เกี่ยวกับบทความนี้ให้ฉันทางอีเมล์